Kursutbud

Weld on Sweden anordnar kurser för Dig och ditt företag i din hemort! 

 

Vårt standard kursutbud består av både utbildningsprogram till internationell svetskonstruktör, IWSD, och fristående kurser inom svetskonstruktion och svetsproduktion.

 

Internationell svetskonstruktör, IWSD

 

Fristående kurser - Svetskonstruktion

SK1: Dimensionering av svetsade konstruktioner - Grundkurs
SK2: Konstruktion av svetsade produkter - Huvudkurs
SK3: Dimensionering av svetsade konstruktioner - Fortsättningskurs
SK4: Svetsutvärdering med FEM
SK5: Introduktion till FEM-analyser av svetsade konstruktioner
SK6: Framtagning och utvärdering av belastningskollektiv för svetsade konstruktioner. 
SK7: Utmattningsdimensionering av svetsade konstruktioner enligt IIWs rekommendationer
SK8: Advanced Design of Welded Structures
KFRS: Konstruera för robotsvetsning - utbildning och coaching

 

Fristående kurser - Svetsproduktion

HSS: Hälsa och säkerhet vid svetsning
ISOK: Implementera kvalitetssystem för svetsning, ISO 3834 - utbildning och coaching
KFRS: Konstruera för robotsvetsning - utbildning och coaching
PPS: Prova på svetsning
ST: Kurs i svetsteknik
STB: Svetsbeteckningar och fogutformning 
STK: Svetsteknik för konstruktörer
STM: Svetsningens materialpåverkan
VT: Visuell Kontroll vid svetsning
WPS: WPS-framtagning för svetsning

Kurskatalog