Kursutbud

Weld on Sweden anordnar kurser för Dig och ditt företag i din hemort! 

 

Vårt standard kursutbud består av både utbildningsprogram till internationell svetskonstruktör, IWSD, och fristående kurser inom svetskonstruktion och svetsproduktion.

Utbildningsprogram

Fristående kurser - Svetskonstruktion

 • SK1: Dimensionering av svetsade konstruktioner - Grundkurs
 • SK2: Konstruktion av svetsade produkter - Huvudkurs
 • SK3: Dimensionering av svetsade konstruktioner - Fortsättningskurs
 • SK4: Svetsutvärdering med FEM
 • SK5: Introduktion till FEM-analyser av svetsade konstruktioner
 • SK6: Framtagning och utvärdering av belastningskollektiv för svetsade konstruktioner. 
 • SK7: Utmattningsdimensionering av svetsade konstruktioner enligt IIWs rekommendationer
 • SK8: Advanced Design of Welded Structures
 • KFRS: Konstruera för robotsvetsning - utbildning och coaching

Fristående kurser - Svetsproduktion

 • HSS: Hälsa och säkerhet vid svetsning
 • ISOK: Implementera kvalitetssystem för svetsning, ISO 3834 - utbildning och coaching
 • KFRS: Konstruera för robotsvetsning - utbildning och coaching
 • PPS: Prova på svetsning
 • ST: Kurs i svetsteknik
 • STB: Svetsbeteckningar och fogutformning 
 • STK: Svetsteknik för konstruktörer
 • STM: Svetsningens materialpåverkan
 • VT: Visuell Kontroll vid svetsning
 • WPS: WPS-framtagning för svetsning

Kurskatalog