Kursutbud

Weld on Sweden anordnar kurser för Dig och ditt företag i din hemort! 

 

Vårt kursutbud består av både diplomutbildning till internationell svetskonstruktör, IWSD, och fristående kurser inom svetskonstruktion och svetsproduktion.

Diplomutbildning

Fristående kurser - Svetskonstruktion

För kursinnehåll se Kurskatalog.pdf

 • SK1: Matematik och hållfasthetslära för konstruktörer

 • SK2-WfD: Konstruktion av svetsade produkter med svetsteknik för konstruktörer- Huvudkurs

 • SK3: Dimensionering av svetsade konstruktioner - Fortsättningskurs

 • SK4: Svetsutvärdering med FEM

 • SK5: Verifiering av utmattningsanalyser av svetsade strukturer mha Mätning och Provning

 • SK6: Framtagning och utvärdering av belastningskollektiv för svetsade konstruktioner. 

 • SK7: Utmattningsdimensionering av svetsade konstruktioner enligt IIWs rekommendationer

 • SK8: Advanced Design of Welded Structures

 • SK9: Efterbehandling av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner enligt IIWs rekommendationer

 • SK10: Avancerad dimensionering av svetsförband i stålkonstruktioner

 • SKP1: Utformning m.h.t. svetsegenspänningar och svetsdeformationer

 • SKA: Optimering av svesförband mha nya APPar

 • KFRS: Konstruera för robotsvetsning - utbildning med coaching

Fristående kurser - Svetsproduktion

 • HSS: Hälsa och säkerhet vid svetsning

 • IKS: Implementering av kvalitetssystem för svetsning, ISO 3834 - utbildning med coaching

 • KFRS: Konstruera för robotsvetsning - utbildning med coaching

 • PPS: Prova på svetsning

 • SMT: Svetsningens materialteknologi

 • SSF: Svetsbeteckningar och fogutformning 

 • ST: Kurs i svetsteknik

 • VT: Visuell Kontroll vid svetsning

 • WfD: Svetsteknik för konstruktörer

 • WPS: Framtagning av svetsprocedur (WPS) för svetsning

Kurskatalog