Utbildning inom IIWs program för

Internationell svetskonstruktör, IWSD

Målgrupp: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt svetsansvariga, IWS, IWT och IWE.

Bilda eliten inom svetskonstruktion, bli internationell svetskonstruktör, IWSD!

Behovet av gedigen och styrkt kompetens ökar ständigt och krav på internationellt välkänd kunskapsbevis blir allt vanligare inom svetsbranschen. Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Weld on Sweden som Sveriges enda IIW-godkänd utbildningsanordnare (IIW-ATB) erbjuder utbildningen Internationell Svetskonstruktör, IWSD, till företag och högskolor.

IWSD-kompetens är ett viktigt konkurrensmedel för svensk industri och ett nödvändig näring för dess globala konkurrenskraft och tillväxt.

En internationell svetskonstruktör, IWSD, är en elitkonstruktör med spetskompetens och breda karriärmöjligheter inom ett stort antal befattningar så som konstruktionsledare, konstruktör, leverantörsutvecklare, produktionsberedare, inköpare, kontroll- och besiktningsman mfl.

Internationellt diplom från IIW garanterar expertkunskap och ger legitimitet och auktoritet inom branschen. 

Omfattning och innehåll

Moduler
Utbildningen är uppbyggd av följande moduler á 25 timmar. 

  1. Svetsteknologi (Welding Technology) 
  2. Allmänt om hållfasthet (Strength of Materials) 
  3. Utformning av svetsade konstruktioner (Design of Welded Structures) 
  4. Utformning av svetsförband (Design of Welded Joints)
  5. Utformning av svetsade plåtkonstruktioner (Design of Welded Plate Structures)
  6. Utformning av ändamålsenliga svetsade konstruktioner (Design for Purpose of Welded Structures) 
  7. Tillverkning, kostnader, kvalitet och inspektion (Fabrication, Costs, Quality and Inspection)

Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S, och Internationell svetskonstruktör på omfattande (comprehensive) nivå, IWSD-C.

IWSD-S

Denna utbildning omfattar 4 moduler och genomförs i 12 dagar.

Examinering på minst 4 tim tillkommer.

Utbildningen omfattar följande block.

IWSD-C

Denna utbildning består av 3 moduler och genomförs i 9 dagar.

Examinering på minst 7 tim tillkommer.

Utbildningen omfattar följande bolck.

Lärare

Lärarna är välmeriterade och välkända profiler/experter med erfarenhet från både akademin och industrin.

Antagningskrav

IWSD-C

- Högskoleingenjör eller
något av alternativen nedan kombinerad med matematikkunskaper motsvarande högskoleingenjör:
- 4-årig tekniskt gymnasium eller
- Ingenjör eller tekniker från motsvarande äldre minst 3-åriga teoretiska utbildning eller
- examen från 1- eller 2-årig teknikerutbildning efter avslutad naturvetenskaplig gymnasieutbildning.

Obs att behörighet till C-nivån kvalificerar även till S-nivån men inte tvärtom.

IWSD-S

Något av alternativen nedan kombinerad med matematikkunskaper motsvarande naturvetenskaplig linje (matematik D) och 3 års svetsrelaterad praktik
- 2-årig Verkstadsskola, plåt och svetslinje eller
- Industriprogrammet med svetsinriktning

Den som har IWE, IWT eller IWS-diplom behöver inte läsa modul 1 och 7.

Den som inte uppfyller antagningskraven kan delta i kursen men får inte examineras.

Examinering

Examineringen förrättas av Svetskommissionen utsedd Examinationskommitté.
För att bli antagen som examinand, krävs att sökanden besitter grundutbildningen och genomgått IWSD-utbildningen.

Kursschema och pris

För aktuella kursprsiser se respektive kursprogram under menyn Aktuella utbildningar

Anmälan

Anmälan antingen via webben eller till Ali Bahrami ali@weldonsweden.se 0470-54 33 70/0703-33 63 54 .