Kursböcker och appar

 

Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål

Claes Olsson 2014 utgåva 5, ISBN 978-91-981529-0-6
Pris: 700 kr

Konstruktionshandboken ger förklaringar till varför kraven i standarderna är utformade som de är och ger tips och råd om hur konstruktioner praktiskt kan utformas för att kraven skall innehållas. Handboken ger också hjälp och stöd till de industrigrenar som inte styrs av någon speciell standard inom området.

Design Handbook for welded steel products

Claes Olsson, 2017, ISBN 978-91-981529-1-3
Price: 800 SEK + VAT and shipping

This contains numerous design tips and discussions around favorable and less favorable designs. The behavior of welded structures under different conditions is explained and discussed. Many examples of stress analysis of welded structures are also provided.

Svetsutvärdering med FEM

Åsa Eriksson mfl, 2002, ISBN 91-7548-636-9
Finns endast som kopierade sidor i pärm.
Pris: 990 kr + moms och frakt

Boken beskriver och jämför ett antal olika sätt att modellera svetsförband i form av skal- och solidelement. Flera utvärderingsmetoder, såsom Hot Spot-metoden, metoden med nominella spänningar och Effective Notch-metoden utreds och jämförs.

Boken ger praktiska råd och anvisningar om hur FE-modeller skall byggas och utvärderas för att gällande branschnormer ska kunna utnyttjas. Ett flertal vanliga normer jämförs sinsemellan. 

Seminarier i Svetsekonomi

Nils Stenbacka 2018, ISBN 978-91-984615-0-3
Pris: 250 kr + moms och frakt

Seminarieuppgifterna behandlar svetsekonomin vid smältsvetsmetoder. Tonvikten ligger på praktiska kostnads- och investeringsberäkningar. Totalt behandlas 20 st verkliga fall. Det finns också 6 st. bilagor med svetsekonomiska definitioner och formler, avsedda som stöd vid problemlösning. Verkliga fall har ett stort pedagogiskt värde, eftersom man dels kan visa hur teoretiska samband bör användas i praktiken och dels kan diskutera vilka faktorer som är relevanta. Vid ekonomiska kalkyler kan det finnas flera lösningar.

CumDam, delskadeberäknings och utvärdeingsprogram

Claes Olsson, TechStrat of Sweden
Pris: 7 500 kr + moms

Programmet CumDam är ett delskadeanalysprogram avsett för svetsade konstruktioner.

Programmet har en mängd funktioner och hanterar följande standarder/rekommendationer:

  • EC3 (EN 1993-1-9, Eurocode 3)
  • IIW Doc. XIII-1539-96 / XV-845-96
  • IIW Doc. XIII-2151-07 / XV-1254-07, update May 2007
  • BS 7698:1993
  • BSK07
  • Plåthandboken, utg III (SSAB)
  • Arbitrary (Oberoende av standard)

Programmet kan utnyttjas både för att bestämma svetsade konstruktioners utmattningshållfasthet och för att jämföra olika normer/standarders syn på svetsade produkters hållfasthet. Det passar mycket bra både som vardagshjälpmedel för konstruktören/beräkningsingenjören och i utbildningssyfte.

Programmet är helt självinstruerande med hjälpfunktioner och språket är engelska.

Du behöver operativsystem Windows XP eller Vista och en bildskärm med upplösning minst 1024x700 pixlar. Du behöver en USB-nyckel som du erhåller av oss när du beställer programmet.

Load Evaluation computer program

Claes Olsson, TechStrat of Sweden
Pris: 8 500 kr + moms

The program is designed to work efficiently either as a stand alone program or together with the Cumulative Damage Analysis Program. 

The following evaluation procedures are handled:

  • Level Cross Count
  • Range Pair Count
  • Rain Flow Count

Weld Joint Analyser

Bertil Jonsson, Berjo-WeldDesign AB

Weld Joint Analyser översätter den nominella metoden till ENS-metoden (Effective Notch Stress Method).

Pris: 7000 kr (700 €) för licens nr 1, 5000 kr (500 €) för licens nr 2, 3000 kr (300 €) för licens nr 3 och 1000 kr (100 €) för licens nr 4 osv.

 

Weld Optimizer

Bertil Jonsson, Berjo-WeldDesign AB

Weld Optimizer som ger förslag på optimering av svetsfogar.

Pris: 3000 kr (300 €) för licens nr 1, 2000 kr (200 €) för licens nr 2,  och 1000 kr (100 €) för licens nr 3 osv.

Kursböckerna 

Kursböckerna ingår i våra öpnna kurser. 

Det går också bra att köpa böckerna av oss utan att gå någon kurs.

Deltagare i Weld on Swedens kurser eller projekt erhåller rabatt.

Kontakt
Ali Bahrami
Tel: 070-333 63 54
ali@weldonsweden.se