Kursböcker och appar

 

Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål

Claes Olsson 2014 utgåva 5, ISBN 978-91-981529-0-6
Pris: 790 kr

 

Dimensionering av svetsade konstruktioner

Claes Olsson 1993, ISBN 91-7548-320-3
Pris: 690 kr

 

Svetsutvärdering med FEM

Åsa Eriksson mfl, 2002, ISBN 91-7548-636-9
Pris: 990 kr

 

Svetsekonomi och produktivitet

Nils Stenbacka 2009, ISBN 978-91-633-5639-1
Pris: 490 kr

 

CumDam, delskade-beräknings/utvärdeingsprogram

Programmet CumDam är ett delskadeanalysprogram avsett för svetsade konstruktioner.

Programmet har en mängd funktioner och hanterar följande standarder/rekommendationer:

  • EC3 (EN 1993-1-9, Eurocode 3)
  • IIW Doc. XIII-1539-96 / XV-845-96
  • IIW Doc. XIII-2151-07 / XV-1254-07, update May 2007
  • BS 7698:1993
  • BSK07
  • Plåthandboken, utg III (SSAB)
  • Arbitrary (Oberoende av standard)

Cumulative Damage analysis

 

Programmet kan utnyttjas både för att bestämma svetsade konstruktioners utmattningshållfasthet och för att jämföra olika normer/standarders syn på svetsade produkters hållfasthet. Det passar mycket bra både som vardagshjälpmedel för

konstruktören/beräkningsingenjören och i utbildningssyfte.

Programmet är helt självinstruerande med hjälpfunktioner och språket är engelska.

Du behöver operativsystem Windows XP eller Vista och en bildskärm med upplösning minst 1024x700 pixlar. Du behöver en USB-nyckel som du erhåller av oss när du beställer programmet.

Pris: 7 500 SEK.

Load Evaluation computer program

The program is designed to work efficiently either as a stand alone program or together with the Cumulative Damage Analysis Program. 

Load Evaluation

The following evaluation procedures are handled:

  • Level Cross Count
  • Range Pair Count
  • Rain Flow Count

Pris: 8 500 kr

 

Alla priser är exklusive moms och frakt.

Kursböckerna 

Kursböckerna ingår i våra öpnna kurser. 

Det går också bra att köpa böckerna av oss utan att gå någon kurs.

Deltagare i Weld on Swedens kurser eller projekt erhåller rabatt.