Företag som har deltagit i IWSD-utbildning

Alstom Power Sweden AB, AP&T Sweden AB, Atlas Copco Rock Drills AB, BS Verkstäder AB, BT Products AB, Cargotec Sweden, Dynapac Compaction AB, Ekbackeskolan (Osby Kommun), ESAB, EWP Windtower Production AB, HIAK AB, Imtech VS-teknik AB, Kiruna Wagon AB, Kockums Industrier AB, Kongsberg Devotek AS, Lakejo AB, Linnéuniversitetet, Nemo Group AS, Northwest Solutions AS, OSO Hotwater AS, Prefabsystem Entreprenad AB, Rolls-Royce AB, Stål & Rörmontage AB, Svetsansvarig i Sverige AB, Svetskommissionen, Svetsutvecklarna AB.

Så här tycker några av Sveriges IWSD

Olle Faxälv, IWSD-C Konstruktör på Rolls-Royce i Kristinehamn:

- Min allmänbildning inom svets i produktion har ökat avsevärt. Jag tycker att utbildningen fyller ett glapp som finns mellan de som svetsar i verkstaden och vi som sitter bakom skrivborden på konstruktionsavdelningarna. Det finns mycket inom svetsning som många konstruktörer inte vet någonting om. Jag har blivit mycket bättre på att "tänka utmattning" när jag sitter och konstruerar, samt hur och var det är lämpligt att lägga svetsar i en konstruktion. Haverier beror ju allt som oftast på utmattning, ofta i samband med svetsfogar.

Andreas Heikki, IWSD-C Konstruktör på Kiruna Wagon i Kiruna:

- En mycket intressant och lärorik utbildning där kvalitén på föreläsningarna och kursmaterialet har hållit högnivå. Tack vare utbildning har min kunskap inom konstruktion och dimensionering av svetsade stålkonstruktioner höjt, vilket jag tror, att både jag och företaget som jag jobbar åt kommer att ha stor nytta utav i framtida då kvalitén på produkterna blir bättre.

Peter Overup, IWE och IWSD-S Svetsansvarig på Kockums Industrier och SweMaint i Malmö:

- Som svetsansvarig upplever jag att det ställs högre och högre krav i standarder på den svetsansvariges roll i hela företagsprocessen, allt ifrån produktframtagning, genom produktionsprocessen men även kontroll och dokumentation. För att leva upp till ökade krav kompletterade jag min utbildning med den "nya" internationella svetskonstruktörsutbildningen, IWSD.
Årets  utbildningskull var representerade från hela landet, olika industrier och lite varierande bakgrund vilket gjorde utbytet oss emellan större. En uppskkattad del i utbildningen var studiebesök på producerande företag, där vi kunde omsätta teorin i praktiken. 
Efter avslutat utbildning kan jag konstatera att jag ökat min kunskap i dimensionering och utformning av svetsade produkter. För svetsansvariga med liknande arbetsuppgifter eller konstruktörer som behöver komplettera sitt konstruktörskunnande med svetskompetens rekommenderar jag denna kurs.

Anders Hjelmberg, IWSD-C, Technology Manager på Alstom Power i Växjö:

- Det har varit mycket hög klass på föreläsarna som är ofta experter inom sitt område och välkända i branschen. Mycket av innehållet är generell kunskap som platsar inom många olika branscher. Att träffa de andra kursdeltagarna och utbyta erfarenheter har varit väldigt intressant. Vi har åkt runt på deltagarnas arbetsplatser vid de olika kurstillfällena. Det ger en branschutblick och dessutom har vi fått möjlighet att lyssna till gästföreläsare.

Karl Johansson, IWSD-C, Application Specialist på ESAB i Göteborg och Nordisk mästare i svetsning:

– Jag är nog den som är minst teoretiker i gruppen. Jag jobbar med svetsning och det här är ett jättebra komplement till den praktiska internationella svetsutbildning som jag redan har. Även om jag inte jobbar med konstruktion just nu så kommer jag att ha nytta av tänket. Eftersom det är en internationell utbildning så ger det möjlighet att jobba utomlands också så småningom.

Pasi Rajala, IWSD-S, Mekanikkonstruktör på ESAB i Laxå:

– I det dagliga arbetet kommer jag att ha mest nytta av dimensioneringen. Utbildningen är en väldigt bra merit, även om den inte är så känd ännu. Men så småningom kommer nog företagen att börja söka efter IWSD-utbildade konstruktörer.

Andreas Hedlund, IWSD-C, Konstruktionschef på HIAK i Hedemora:

– Helheten med svets och konstruktion har varit bra. För mig har konstruktionsavsnitten varit lättast att ta till sig, eftersom det är sådant jag redan kan en hel del om. Utbildningen höjer kompetensen för mig personligen, men i förlängningen också för hela konstruktionsavdelningen på företaget. Jag tror att mina nya kunskaper kommer att innebära en del förändringar i hur vi jobbar framöver.

Så här tycker lärarna:

Karl-Erik Olsson, KEA Kvalitet:
– Det här är den förnämsta utbildningen man kan få inom svetskonstruktion i Sverige idag. Vi jobbar mycket med att brygga över steget mellan teori och praktik. Målet är att ge deltagarna kunskaper på en hög nivå som verkligen är användbara i de företag de jobbar i. Bättre kunskaper i svetskonstruktion ger hög och jämn kvalitet på produkterna och även bättre ekonomi. Jag hoppas att fler företag inser vilken nytta de kan ha av den här utbildningen.

Gunnar Lindén, Firma Carl-Gunnar Lindén:

– Det finns många utbildningar som vänder sig till dem som jobbar med svetsning inom produktionen, men inom konstruktion har det inte funnits någon bred utbildning på den här nivån tidigare. Den här kunskapen är viktig för att behålla konkurrenskraften i svenska företag och det ger extra tyngd att det är International Institute of Welding som står bakom upplägget.

Claes Olsson, Techstrat of Sweden:

– Det är speciellt roligt att se kursdeltagarnas stora engagemang. I de diskussioner som under kursen ofta uppstår kring frågorna om hur en bra konstruktion skall se ut märks tydligt att utbildningen ”går hem”. Målet med utbildningen är att nyvunna teoretiska kunskaper direkt skall kunna utnyttjas praktiskt i kursdeltagarnas egna verksamheter.

Så här tycker Svetskommissionen:

Lars Johansson, vice VD:
– Dimensionering av svetsade konstruktioner är svårt, väsentligt svårare än andra konstruktioner. Kunskapsnivån måste höjas. Vi anser därför att det är mycket värdefullt att den Internationell svetskonstruktörsutbildningen kommit igång i Sverige.

Bli IWSD du med

Nästa IWSD-kurs startar den 28 sep 2020

Läs mer här