Opplæring i IIWs program

Internasjonal sveisekonstruktør, IWSD

Målgruppe: Design/konstruksjon, beregning, produktutvikling, verifisering, testing, sveisekoordinatorer, IWS, IWT og IWE.

Danne eliten i sviesekonstruksjon, bli internasjonal sveisekonstruktør, IWSD!

Sveising er den vanligste og viktigste sammenføyningsmetoden for maskintekniske produkter og stålkonstruksjoner. Høye krav til produktkvalitet og hurtighet i produktutvikling blir en stadig viktigere konkurransefaktor. For konstruktører gjelder det f.eks. å raskt kunne utføre foreløpige beregninger og kunne formidle til kunden hvordan sveiste konstruksjoner oppfører seg under ulike belastninger.

Samtidig øker kravet til omfattende og styrket kompetanse i bransjen, og krav om internasjonal sertifisering blir stadig vanligere.

Denne utdanningen oppfyller kravene fra International Institute of Welding, IIW, noe som garanterer omfattende kunnskap på internasjonalt nivå og svært høy kvalitet på utdanningen. I tillegg leder utdanningen til det internasjonalt godkjente diplomet "International Welded Structures Designer, IWSD".

IWSD-ferdigheter vil åpne opp en ny og harmonisert karriereutvikling for et stort antall internasjonale arbeidsplasser og skape vekst og konkurranseevne i industrien.


Weld on Sweden som den enda IIW godkjent utdanning tilbydere (IIW-ATB) tilbyr opplæringen IWSD til bedrifter og høgskoler.

Omfang og innhold

Moduler
IWSD utdanning er sammensatt av følgende moduler på 25 timer.

  1. Sveiseteknikk (Welding Technology)
  2. Fasthetsläre (Strength of Materials)
  3. Prosjektering av sveiste konstruksjoner (Design of Welded Structures)
  4. Design av sveiseforbindelser (Design of Welded Joints)
  5. Utforming av sveiste platekonstruksjoner (Design of Welded Plate Structures)
  6. Praktisk design av sveiste konstruksjoner (Design for Purpose of Welded Structures)
  7. Produksjon, kostnader, kvalite og inspeksjon (Fabrication, Costs, Quality and Inspection

Pensum er tilgjengelig i to nivåer, International sveisekonstruktør på standardnivå, IWSD-S, og International sveisekonstruktør på omfattendenivå, IWSD-C.

IWSD-S

Kurset består av fire moduler hver på 25 timer.
Modulene gjennomføres som tredagers samlinger under 12 dager.
Eksaminering av minst fire timer å komme.

IWSD-S utdanning består av følgende blokk.

IWSD-C

Kurset består av tre moduler hvor 25 timer og gjennomføres under 9 dager.

Eksaminering av minst syv timer å komme.

IWSD-C utdanning består av følgende blokk.

Lærere

Lærerne er høyt kvalifiserte og godt kjente profiler / eksperter med erfaring i både akademia og industri.

Opptakskrav

IWSD-C
- Høgskoleingeniør eller 
noen av alternativene under med matematikkunnskaper tilsvarende høgskoleingeniør: 
- 4-årig teknisk videregående skole.
- Ingeniør eller tekniker med minst 3-årig utdanning. 
- Eksamen fra 1- eller 2-årig teknikerutdanning etter avsluttet videregående skole med studiespesialisering som utdanningsprogram.

IWSD-S
Noen av alternativene under med matematikkunnskaper tilsvarende matematikk R1 og “2 (realfaglig matematikk) og 3 års sveiserelatert arbeidserfaring: 
- 2-årig teknikk og industriell produktsjon sveis- og platelinje.
 

Alle som har IWE, IWT og IWS diplom trenger ikke å lese Modul 1 og 7. De som ikke oppfyller studiekompetanse kan delta på kurset, men får ikke avlegge eksamen.

Eksamen

Eksaminering foretas av eksamenskommisjon utnevnt av Norsk Sveiseteknisk Forbund. For å bli akseptert som kandidat, kreves det at søkeren har gjennomført grunnutdanningen, og har gjennomgått IWSD-utdanningen. De som ikke oppfyller opptakskravene kan delta på kurset, men får ikke avlegge eksamen.

Kursdatoer og priser

For gjeldende kursprsiser se sine pensum på undermenyen Aktuella utbildningar

Påmelding

Påmelding skjer via nettsiden eller til Ali Bahrami ali@weldonsweden.se  +46 470 54 33 70/ +46 70 3336354 .