Tjänster

Weld on Sweden och dess partners kan hjälpa er med bl.a.

  • Framtagning av WPS och arbetsprov,
  • Framtagning av svetsplan och kontrollplan,
  • Konstruktions- och kontraktsgenomgångar,
  • Implementering av kvalitetssystem för svetsning,
  • Kostnads-, produktivitets- och investeringsanalyser,
  • Tekniska utredningar, utvärdering och rådgivning inom konstruktion, dimensionering och provning av svetsade konstruktioner. 

Vi har IWE- och IWS-resurser med erfarenhet som svetsansvarig/svetskoordinator från

  • Järnvägsfordon EN 15085,
  • Stålkonstruktioner EN 1090 och
  • Kvalitetssystem för svetsning ISO 3834.

 

Kontakt

Ali Bahrami

Tel: 0470-54 33 70

ali@weldonsweden.se