WPS-FRAMTAGNING OCH VISUELL KONTROLL VID SVETSNING, WPS-VT

När: 16 nov 09:00 - 17 nov 00:00

Målgrupper: VD, svetsansvarig, svets-produktion/kvalitet/inspektion och byggledare.

Datum & tid: tis-ons den 16-17 nov 2021 kl. 9-17
Plats: Weld on Sweden, Växjö samt online direktsändning för distansdeltagare!
Lärare: M. Sc. Ali Bahrami, IWE

I kursen ingår bl.a. vanliga svetsmetoder, WPS-framtagning, svetsbeteckningar, Visuell Kontroll, övningar och praktisk träning.

Program

Dag 1: WPS-framtagning inkl. vanliga svetsmetoder

Standarder för kvalitetssystem fordrar att svetsning som betraktas som särskilda processer skall utföras enligt skrivna procedurspecifikationer. Svetsdatablad (Welding Procedure Specification, WPS) ger ett väldefinierat underlag för planering av svetsarbete och för kvalitetsstyrning vid svetsning.

Kursen behandlar framtagning av WPS och dess väsentliga svetsparametrar såsom sträckenergi, arbetstemperatur, vätesprickor, varmsprickor och avspänningsglödgning.

Dag 2: Visuell kontroll vid svetsning inkl. svetsbeteckningar och OFP

Svetsning är en process som fel utnyttjad kan initiera ett antal material- och metodbundna diskontinuiteter i svets och i grundmaterialet intill svetsen.

Kursen behandlar de vanligt förekommande mekaniska och oförstörande provningsmetoderna (OFP) inklusive Visuell kontroll (VT) och deras tillämpningsområden vid svetsning. Kursen behandlar dessutom svetsbeteckningar, diskontinuiteter och formavvikelser vid svetsning.

I kursen igår även övning med genomgång i svetsbeteckningar och praktisk träning med genomgång i Visuell kontroll, VT.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!


Kursblad

Du kan läsa mer om utbildningen i den bifogade WPS-VT-kursinbjudan (PDF).