VERIFIERING AV UTMATTNINGSANALYSER AV SVETSADE STRUKTURER MHA MäTNING OCH PROVNING, SK5

När: 13 dec 09:00 - 16 dec 16:00

Målgrupper: Konstruktörer, beräkningsingenjörer, mätningsingenjörer och provningsingenjörer.

Datum och tid: mån-tors den 13-16 dec 2021 kl. 9-16
Plats: Weld on Sweden, Växjö samt online direktsändning för distansdeltagare!
Lärare: M.Sc. Claes Olsson, Techstrat of Sweden och M.Sc./IWE Ali Bahrami, Weld on Sweden

Denna kurs anordnas i samarbete med Uniso Technologies AB

Komplexiteten i Produktutvecklingen ökar hela tiden. I dag måste konstruktören förlita sig på ett antal olika specialister, såsom beräknings- provnings- och mätningsingenjörer. Utvecklingen inom dessa områden går rasande fort och det är svårt att få en överblick över andra områden än den egna specialiteten.

Syftet med kursen är att skapa förståelse mellan de olika professionerna och på så sätt åstadkomma mer kostnadseffektiva produkter.

Förkunskaper: Lämpliga förkunskaper inför denna kurs är kännedom om utmattningsdimensionering enligt någon standard, typ IIW, BSK, Eurocode eller DNV alternativt genomgången kurs SK2 eller SK4 i Weld on Swedens regi.

Program

Dag 1: Beräkning av svetsade produkter utsatta för utmattningsbelastningar

Dag 2: Mätning och utvärdering av mätresultat

Dag 3: Utmattningsprovning

Dag 4: Sammanfattande exempel

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!


Kursblad

Du kan läsa mer om utbildningen, priset mm i den bifogade SK5-inbjudan (PDF).