ÖKAD LÖNSAMHET INOM SVETSANDE PRODUKTION, LSP

När: 15 jun 09:00 - 15 jun 16:00

Målgrupper: Företagsledning, produktionsingenjör, svetsingenjör och inköpare.

Datum och tid: Tis den 15 juni 2021 kl. 9-16
Plats: Weld on Sweden, Växjö och online!
Lärare: Nils Stenbacka, Professor & IWE
 
Kostnadsanalyser används för att få kunskap om kostnader och hur dessa kan reduceras i svetsande produktion.

På seminariet kommer vi att gå igenom svetsekonomiska bedömningar, göra svetskostnadsberäkningar, diskutera hur man hittar dolda värden i produktionen, behandla olika former av kostnadssänkande insatser, samt presentera flera verkliga fallstudier.

Målet är att vidga svetsingenjörens, produktionsingenjörens och företagsledarens kunskaper inom det svetsekonomiska området. Tonvikten ligger på svetskostnader och hur dessa kan reduceras i praktiken.

Program

  • Kortfattat om kostnadskalkylering.
  • Svetskostnad. Faktorer som påverkar kostnadsutfallet.
  • Nyckeltal för de viktigaste smältsvetsmetoderna.
  • Svetskostnadsberäkningar och beräkningsprogram.
  • Kostnadssänkning genom;
  • Optimal fogberedning.
  • Korrekt val av svetsmetod.
  • Processoptimering och/eller byte av svetsprocess.
  • Omkonstruktion.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Registration for the course can be made directly to me or via the web

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to register for individual course modules/days.

Registration for the course is binding but can be transferred to another person.

Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!

Kursblad

Du kan läsa mer om utbildningen i den bifogade LSP-kursinbjudan (PDF).