INTERNATIONELL SVETSKONSTRUKTÖR, IWSD 2020

När: 28 sep 09:00 - 10 mar 16:00

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt svetsansvariga, IWS, IWT och IWE.

Kursstart 28 sep 2020!
Datum:  IWSD-S: (3 fyradagarsträffar) 28/9–1/10, 26–29/10 och 23–26/11 – 2020
              IWSD-C: (3 tredagarsträffar) 11–13/1, 8–10/3 och 8–10/3 - 2021
Plats: Weld on Sweden, Videum Science Park, Växjö. Andra orter kan också bli aktuella!
Lärare: Prof. & IWE Nils Stenbacka, Prof. Zuheir Barsoum, Tekn. Lic. Bertil Jonsson, M.Sc. & IWE Ali Bahrami
 
Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är därför en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av svetsade produkter.
Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.
Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare.
 
Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och hög utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.
IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen.
 
Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S och Internationell svetskonstruktör på omfattande nivå (Comprehensive), IWSD-C.
 
IWSD-S består av fyra moduler enligt nedan. 
  • Modul 1: Svetsteknik 
  • Modul 2: Hållfasthetslära
  • Modul 3: Konstruktion av svetsade produkter
  • Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och inspektion 
IWSD-C består av modulerna ovan samt nedan tre moduler.
  • Modul 4: Konstruktion av svetsförband
  • Modul 5: Konstruktion av svetsade plåtstrukturer
  • Modul 6: Design for Purpose of Welded Structures

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Registration for the course can be made directly to me or via the web

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to register for individual course modules/days.

Registration for the course is binding but can be transferred to another person.

Du kan läsa mer om utbildningen i den bifogade IWSD-kursinbjudan (PDF).