SVETSUTVäRDERING MED FEM, SK4 - UNISO, GöTEBORG

När: 21 sep 09:00 - 23 sep 16:00

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning.

Datum och tid: Mån-ons den 21-23 sep 2020 kl. 09-16
Plats: Uniso Technologies AB, Fiskhamnsgatan 10, Göteborg
Lärare: M. Sc. Claes Olsson, TechStrat of Sweden AB

Att utnyttja FEM vid analys av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ställer stora krav på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och utvärderingsmetoder.

Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats. 
I utbildningen ingår ett antal exempel och förslag till lämpliga modellerings- och utvärderingsmetoder. Dessutom jämförs ett antal beräkningsstandarder inom området och lämpligheten att utnyttja dessa standarder vid FE-analyser diskuteras.

Kursen vänder sig till beräkningsingenjörer och konstruktörer som dagligen arbetar med FEM och har en stor allmän hållfasthetskunskap samt har arbetat med BSK, EC3, DNV, IIW:s rekommendationer eller motsv. 

Program
Dag 1: Allmänt om utmattning och FE-analyser av svetsade konstruktioner
Dag 2: Utvärderingsmetoder och jämförelse olika normer.
Dag 3: Livslängdsuppskattningar, Fleraxliga spänningstillstånd och problemlösning.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).