HäLSA OCH SäKERHET VID SVETSNING, HSS - SOHLBERGS, LJUNGBY

När: 14 nov 08:00 - 14 nov 12:00

Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Men hur ofta tänker svetsarna på hälsan och riskerna i sitt arbete?

Vilka hälsorisker svetsarna utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa samt senaste forskningsresultat inom området belyses av Bengt Sjögren som är läkare och forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Bengt har arbetat med hälsorisker kring inandning av partiklar och gaser vid svetsning sedan 1970-talet och är ordförande i Svetskommissionens arbetsgrupp som arbetar med hälsorisker vid svetsning.

Kursen inleds med presentation av ett antal personliga skyddsutrustningar/hjälpmedel som finns utställda i kurslokalen.

Program

  • Hälsorisker vid svetsning – Bengt Sjögren
  • Personliga skyddsutrustningar – Fristad & ESAB
  • Fika och rundvisning – Stål & Verktyg / Sohlbergs
  • Ventilation och punktutsug vid svetsning – Nederman
  • Säker gashantering vid svetsning – Air Liquide
  • Ergonomi och utformning av svetsarbetsplatser - Gigant
  • Diskussion och kursutvärdering.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).