HäLSA OCH SäKERHET VID SVETSNING, HSS - STåL & VERKTYG, VäXJö

När: 13 nov 13:00 - 13 nov 17:00

Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Men hur ofta tänker svetsarna på hälsan och riskerna i sitt arbete?

Vilka hälsorisker svetsarna utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa samt senaste forskningsresultat inom området belyses av Bengt Sjögren som är läkare och forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Bengt har arbetat med hälsorisker kring inandning av partiklar och gaser vid svetsning sedan 1970-talet och är ordförande i Svetskommissionens arbetsgrupp som arbetar med hälsorisker vid svetsning.

Kursen inleds med presentation av ett antal personliga skyddsutrustningar/hjälpmedel som finns utställda i kurslokalen.

Program

  • Hälsorisker vid svetsning – Bengt Sjögren
  • Personliga skyddsutrustningar – Fristad & ESAB
  • Fika och rundvisning – Stål & Verktyg / Sohlbergs
  • Ventilation och punktutsug vid svetsning – Nederman
  • Säker gashantering vid svetsning – Air Liquide
  • Ergonomi och utformning av svetsarbetsplatser - Gigant
  • Diskussion och kursutvärdering.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Registration for the course can be made directly to me or via the web

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to register for individual course modules/days.

Registration for the course is binding but can be transferred to another person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).