SVETSTEKNIK FöR KONSTRUKTöRER, WFD

När: 01 jan 00:00 - 01 jan 00:00

Målgrupper: Konstruktion, produktion, svetsning, kvalitet, inköp och provning.

Datum och tid: Mån-fre den 18–22 mars, kl. 09-17 (mån), 08–18 (tis-tor), 08–15 (fre)
Plats: Weld on Sweden, Videum Science Park, Växjö
Lärare: Nils Stenbacka, Professor & IWE samt Ali Bahrami M. Sc. & IWE

Kursen Svetsteknik för konstruktörer, WfD, ingår i utbildningen internationell svetskonstruktör, IWSD.

Kursen ger grundläggande kunskaper i svetsprocesser, svetsningens materialpåverkan, svetskvalitet, svetsinspektion, svetsekonomi och utformning av tillverkningsvänliga svetsade konstruktioner.

I kursen blandas teori med demonstrationer, övningar och träning i Visuell Kontroll.

Program

  • Svetsterminologi
  • Svetsbeteckningar
  • Översikt över svetsprocesser
  • Material och svetsmetallurgi 
  • ​​​​​​​Tillverkningskostnader och kostnadsreduktion 
  • ​​​​​​​Tillverkningsvänlig utformning av svetsade konstruktioner
  • ​​​​​​​Kvalitetsstyrning av svetsade konstruktioner
  • ​​​​​​​Provningsmetoder och acceptanskriterier 

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursdagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan WfD (PDF).