INTERNATIONELL SVETSKONSTRUKTöR På STANDARDNIVå, IWSD-S

När: 01 jan 00:00 - 01 jan 00:00

Bli IWSD-S till sommaren 2019!
En utbildning för konstruktörer, svetsansvariga, IWS, IWT och IWE.

OBS: Kursen har nytt startdatum! Se nästa kursstart på https://weldonsweden.se/utbildningar/iwsd-se.

Träffar: Totalt 3 träffar den 18-22 mars, 15-17 april och 20-22 maj 2019 (2 träffar för IWE/IWT/IWS-diplomerade)
Plats: Weld on Sweden, Videum Science Park, Växjö

Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är därför en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av svetsade produkter.

Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare.

Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.

IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen.

Program

Block 1: Welding for Designers (M1 och M7, frivilligt för IWE/IWT/IWS-diplomerade)
Lärare: Nils Stenbacka, Professor & IWE och Ali Bahrami M. Sc. & IWE
Datum och tid: Mån-fre den 18-22 mars, kl. 09-17 (mån), 08-18 (tis-tor) och 08-15 (fre)

  • Modul 1: Svetsteknik för konstruktörer
  • Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och inspektion

Block 2: Design Specialisation (M2 & M3 = IWSD-S för IWE/IWT/IWS-diplomerade)
Lärare: M. Sc. Claes Olsson

  • Modul 2: Svetsningens hållfasthetslära
    Datum och tid: Mån-ons den 15-17 april 2019 kl. 09-17, 08-18 och 08-16
  • Modul 3: Utformning av svetsade konstruktioner
    Datum och tid: Mån-ons den 20-22 maj 2019 kl. 09-17, 08–18 och 08–16

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursdagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Se detaljerat kursinnehåll på IWSD-SE!

Du kan läsa mer om utbildningen, antagningskrav, priser mm i den bifogade IWSD-S 2019 -inbjudan (PDF).