INTERNATIONELL SVETSKONSTRUKTöR, IWSD 2019

När: 21 jan 09:00 - 07 aug 16:00

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt svetsansvariga, IWS, IWT och IWE.

Kurslängd: 12 dagar för IWSD-S och 9 dagar för IWSD-C

Startar: 2019-01-21 09:00
Slutar: 2019-08-07 16:00
Plats: Flera orter både i Sverige och utomlands kan bli aktuella. Huvudort Växjö.

Kursspråk: Svenska och engelska.

Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av svetsade produkter. 
Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare. Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar. 

Utbildningen uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar gedigen kunskap och utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.

IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen. 

Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S och Internationell svetskonstruktör på omfattande (Comprehensive) nivå, IWSD-C. 

IWSD-S består av fyra moduler enligt nedan.

  • Modul 1: Svetsteknik
  • Modul 2: Hållfasthetslära
  • Modul 3: Konstruktion av svetsade produkter
  • Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och inspektion

IWSD-C består av modulerna ovan samt nedan tre moduler.

  • Modul 4: Konstruktion av svetsförband
  • Modul 5: Konstruktion av svetsade plåtstrukturer
  • Modul 6: Design for Purpose of Welded Structures

Träffar (3-dagars samlingar):

  • IWSD-S: vecka 04, 07, 12 & 16, 2019
  • IWSD-C: vecka 21, 25 & 32, 2019 

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Se detaljerat kursinnehåll på IWSD-SE!

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade IWSD 2019 -inbjudan (PDF).