SVETSTEKNIK FöR STåLBYGGARE, STB - SBI STOCKHOLM

När: 01 jan 00:00 - 01 jan 00:00

Målgrupper: Stålbyggare, (blivande) svetsansvariga, konstruktörer, stålbyggnadskontrollanter,
byggledare och montageledare.
Datum och tid: Tis-ons den 12-13 mars 2019 kl. 9-17 och kl. 8-16
Plats: Stålbyggnadsinstitutet, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm
Lärare: Tomas Carlevi, IWE

Målet med kursen är att ge svar på vilka krav som EN 1090-2 ställer på svetsning av stålkonstruktioner och hur stålbyggare kan uppfylla dessa.

I kursen blandas teori, demonstrationer och praktiska övningar för att ge deltagarna grundläggande kunskaper i tillämpning av EN 1090-2 och ISO 3834 för svetsning av stålkonstruktioner.

Kursen behandlar nyheter om svetsning i SS-EN 1090-2:2018, svetsbeteckningar, svetsmetoder, material, svetsklasser, svetspersonal och svetsprocedurer, provningsmetoder, svetsarbete och kontroll.

Kursen omfattar även demo av Penetrant och Magnetpulverprovning, övningar i svetsbeteckningar, övningar i visuell kontroll av svets samt upprättande av svetsplan/kontrollplan.

Program

Dag 1: Svetsning och krav på svetsarbete enligt EN 1090-2 och ISO 3834

 • Krav på organisation, verkstad, montage, personal, svetsning, kontroll, andra krav, Dokumentation, CE-märkning.
 • Konstruktionsstål: Materialbeteckningar och svetsbarhet/ Kolekvivalent, Identifiering, kontrolldokument och spårbarhet.
 • Förbrukningsmaterial för svetsning – Beteckning, CE-godkännande, hantering och lagring.
 • Svetsbeteckningar ISO 2553 med övning.
 • Provningsmetoder vid svetsning med demo av PT och MT.
 • Svetsplan och kontrollplan - översikt.

Dag 2: Framtagning av svetsplan och kontrollplan för smidesjobb

 • Kvalificering av svetsmetoder, svetspersonal och svetssamordning.
 • Beredning och svetsutförande.
 • Acceptanskriterier: Diskontinuiteter och formavvikelser ISO 5817.
 • Kontroll, provning och ändringar.
 • Visuell Kontroll av svets, VT - Övning.
 • Upprättande av en svetsplan och en kontrollplan – Övning.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursdagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).