SVETSUTVÄRDERING MED FEM, SK4

När: 12 nov 09:00 - 14 nov 16:00

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning.

Datum och tid: tis-tors den 12–14 nov 2024 kl. 09-16
Plats: Uniso Technologies AB, Fiskhamnsgatan 10, Göteborg samt online via Teams!
Lärare: M.Sc. Claes Olsson, Techstrat of Sweden AB

Denna kurs anordnas i samarbete med Uniso Technologies AB

Att utnyttja FEM vid analys av svetsade, utmattningsbelastade konstruktioner ställer stora krav på belastningsförutsättningar, FE-modellens utseende, elementval och utvärderingsmetoder.

Syftet med utbildningen är att ge ingenjörsmässiga anvisningar för hur de svårigheter som uppstår vid utvärdering av FEM-analyser ska lösas med en rimlig arbetsinsats. 
I utbildningen ingår ett antal exempel och förslag till lämpliga modellerings- och utvärderingsmetoder. Dessutom jämförs ett antal beräkningsstandarder inom området och lämpligheten att utnyttja dessa standarder vid FE-analyser diskuteras.

Kursen vänder sig till beräkningsingenjörer och konstruktörer som dagligen arbetar med FEM och har en stor allmän hållfasthetskunskap samt har arbetat med BSK, EC3, DNV, IIW:s rekommendationer eller motsv. 

Program

Dag 1: Allmänt om utmattning och FE-analyser av svetsade konstruktioner

Dag 2: Utvärderingsmetoder och jämförelse olika standarder.

Dag 3: Livslängdsuppskattningar, Fleraxliga spänningstillstånd och problemlösning.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

You can sign up for the course directly to me or via the web.

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to sign up for individual course modules/days.

Enrollment for the course is binding but can be transferred to another person.

Kursblad

Du hittar mer info om utbildningen, kursprogrammet, priset mm i den bifogade SK4-kursinbjudan (PDF).


Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!