WPS-FRAMTAGNING OCH VISUELL KONTROLL, WPS-VT

När: 28 aug 09:00 - 29 aug 17:00

Målgrupper: VD, svetsansvariga, svetsare, produktionstekniker, konstruktörer, besiktningsingenjörer, inspektörer och byggledare.

Datum & tid: Tis-ons den 28-29 aug 2018 kl. 9-17
Plats: Weld on Sweden, Videum Science Park, Växjö
Lärare: Ali Bahrami, IWE

I kursen ingår bl.a. vanliga svetsmetoder, WPS-framtagning, svetsbeteckningar, Visuell Kontroll, demonstrationer, övningar och praktisk träning.

Program

Dag 1: WPS-framtagning inkl. vanliga svetsmetoder

Standarder för kvalitetssystem fordrar att svetsning som betraktas som särskilda processer skall utföras enligt skrivna procedurspecifikationer. Svetsdatablad (Welding Procedure Specification, WPS) ger ett väldefinierat underlag för planering av svetsarbete och för kvalitetsstyrning vid svetsning.

Kursen behandlar framtagning av WPS och dess väsentliga parametrar såsom svetsdata, Heat Input, arbetstemperatur, avsvalningstid, vätesprickor, varmsprickor och avspänningsglödgning.

Dag 2: Visuell kontroll vid svetsning inkl. svetsbeteckningar och OFP

Svetsning är en process som fel utnyttjad kan initiera ett antal material- och metodbundna diskontinuiteter i svets och i grundmaterialet intill svetsen.

Kursen behandlar de vanligt förekommande mekaniska och oförstörande provningsmetoderna (OFP) inklusive Visuell kontroll (VT) och deras tillämpningsområden vid svetsning. Kursen behandlar dessutom svetsbeteckningar, diskontinuiteter och formavvikelser vid svetsning.

Magnetpulverprovning och Penetrantmetoden demonstreras och ett antal röntgenfilmer visas i kursen.

I kursen igår även övning med genomgång i svetsbeteckningar och praktisk träning med genomgång i Visuell kontroll, VT.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras till mig eller direkt via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursdagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).