INTERNATIONELL SVETSKONSTRUKTÖR, IWSD 2025

När: 24 mar 09:00 - 18 jun 16:00

Målgrupper: Konstruktörer, svetsingenjörer, svetsansvariga, IWS, IWT och IWE.
Kursstart: den 24 mars 2025!
Träffar: IWSD-S: (4 träffar) 24–26/3, 28–30/4, 19–21/5 och 16–18/6 – 2025.
            IWSD-C: (2 träffar) 13–16/10, 15–18/12 – 2025 samt en distansdag mellan träffarna.
Plats: Weld on Sweden, Framtidsvägen 14, Växjö och online sändning för distansdeltagare.
Lärare: Prof. Nils Stenbacka, Prof. Zuheir Barsoum, Tekn. Lic. Bertil Jonsson, MSc/IWE Ali Bahrami

Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är därför en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av svetsade produkter.

Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare.

Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och hög utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.

IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen.

Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S och Internationell svetskonstruktör på omfattande nivå (Comprehensive), IWSD-C.

IWSD-S består av fyra moduler enligt nedan. 

  • Modul 1: Svetsteknik 
  • Modul 2: Hållfasthetslära
  • Modul 3: Konstruktion av svetsade produkter
  • Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och inspektion 

IWSD-C består av modulerna ovan samt nedan tre moduler.

  • Modul 4: Konstruktion av svetsförband
  • Modul 5: Konstruktion av svetsade plåtstrukturer
  • Modul 6: Design for Purpose of Welded Structures

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

You can sign up for the course directly to me or via the web.

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to sign up for individual course modules/days.

Enrollment for the course is binding but can be transferred to another person.

Kursblad

Du hitter mer info om utbildningen, kursprogrammet, priset mm i den bifogade IWSD 2025 -kursinbjudan (PDF).


Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!