HÄLSORISKER VID SVETSNING, HRS

När: 28 sep 13:00 - 28 sep 16:00

Målgrupper: Svetsare, svetsansvariga, arbetsledare, svetslärare, produktionschefer/ledare, skyddsingenjörer och skyddsombud.

Datum och tid: Tors den 28 sep 2017 kl. 13-16 (registrering/lunch kl. 12-13)
Plats: Weld on Sweden, Växjö
Lärare: Medicine Dr./forskare Bengt Sjögren och processingenjör Håkan Wimark

"Vi vet något som är farligt för svetsare, som tyvärr kan göra dem svårt sjuka eller kanske dö. Vi har klara föreställningar om hur man kan förebygga detta och vi berättar om det." Citatet är från Bengt Sjögren.

Friska svetsare är en ovärderlig tillgång för svensk industri. Svetsare fogar ihop Sverige, allt från enkla vardagsföremål till komplexa livsviktiga produkter och får landet att rulla. Men hur ofta tänker svetsarna på hälsan och riskerna i sitt arbete?

Det slarvas med användning av skyddsutrusning och hjälpmedel. Man är inte medveten om riskerna eller saknar rätt utrustning.

Åtskilligt kan uppnås enbart genom utbildning och förmedling av fakta om risker vid svetsning.

Kursen behandlar hälsorisker som svetsare utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa. Bengt Sjögren som är läkare och forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet belyser de senaste forskningsresultaten inom området.

Håkan Wimark, Blue Market, berättar om vilka skyddsutrusningar som svetsare behöver för att arbeta på ett säkert sätt och skydda både sig själv och sin omgivning.

Ett antal personliga skyddsutrustningar ställs också ut på kursen. 

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Registration for the course can be made directly to me or via the web

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kurs- moduler/dagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

It is also possible to register for individual course modules/days.

Registration for the course is binding but can be transferred to another person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).