SVETSTEKNIK FöR KONSTRUKTöRER, WFD-B - SBI STOCKHOLM

När: 21 nov 09:00 - 22 nov 16:00

Målgrupper: Konstruktörer, stålbyggare och andra intresserade

Datum och tid: Tis-ons den 21-22 nov, 2017, kl.9-16
Plats: Stålbyggnadsinstitutet, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm
Lärare: Nils Stenbacka, Professor & IWE och Ali Bahrami, M.Sc. & IWE

Svetsning är en viktig process vid tillverkning av stålkonstruktioner. Det är också en s.k. ”speciell process”, eftersom kvaliteten inte kan tillföras genom efterföljande kontroller, utan måste ”säkras” genom hela flödet från materialvalet till slutkontrollen av den färdiga konstruktionen. Man tillämpar därför bl.a. standarderna SS-EN ISO 3834 (Kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material) och SS-EN 1090 (Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner) för styrning av svetsarbetet.
Denna kurs behandlar ett antal viktiga faktorer som en stålkonstruktör bör känna till, som t ex vilka svetstekniska faktorer som bestämmer en stålkonstruktions funktionsstablitet, olika viktiga svetstekniska begrepp och krav liksom bakgrunden till dessa, skillnaden mellan olika smältsvetsmetoder, diskontinuiteter (fel), nivåer enl. SS-EN ISO 3834, svetsprocedurkvalificering osv.

Dag 1: Svetsmetoder och svetsningens materialpåverkan ink. svetsbeteckningar

  • Svetsning är en chockvärmebehandling - introduktion.
  • De vanligaste smältsvetsmetoderna - Faktorer som påverkar valet av svetsmetod. Skillnaden mellan verkstads- och montagesvetsning. Genomgång av svetsning med belagd elektrod (MMA), gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG), gasbågsvetsning (TIG), pulverbågsvetsning (UP) och bultsvetsning. 
  • Svetsningens materialpåverkan - Definition av svetsbarhet, svetsgods och värmepåverkad zon (HAZ), sträckenergi (heat input), kolekvivalenter (CEV och CET), behov av förhöjd arbetstemperatur, krav på max mellansträngstemperatur och värmebehandling efter svetsning.
  • Konstruktionsstål - Standarder, typ av materialcertifikat och hur dessa läses. 
  • Svetsbeteckningar och fogutformning vid svetsning med övningar.

Dag 2: Kvalitetsäkring och inspektionsmetoder vid svetsning

  • Uppbyggnad av en svetsplan och svetsdatablad (WPS) - Översiktligt.
  • Kvalitetssäkring vid svetsning - Uppbyggnad av kvalitetssystem för svetsproduktion. Uppgifter, ansvar, metoder och krav enligt ISO 3834-serien.
  • Diskontinuiteter och formavvikelser - Svetsklasser, svetsfel, acceptansnivåer, orsaker och åtgärd
  • Provningsmetoder vid svetsning - Dragprov, bockprov, slagprov, hårdhet, Magnet, Penetrant, Ultraljud & Visuell kontroll.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras till mig eller direkt via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursdagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).