Hälsorisker vid svetsning, HRS

Ett gränsvärdet för svetsrök behövs!

Syftet med denna utbildning är att belysa vilka hälsorisker svetsarna utsätts för och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska/eliminera dessa samt senaste forskningsresultat inom området, som motiverar ett gränsvärde för svetsrök.

Läraren Bengt Sjögren är läkare och forskare vid Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Bengt har arbetat med hälsorisker kring inandning av partiklar och gaser vid svetsning sedan 1970-talet och är ordförande i Svetskommissionens arbetsgrupp som arbetar med hälsorisker vid svetsning.

Kurslängden är 2 timmar och genomförs vid två tillfällen, onsdagen den 15 juni kl. 14-16 med upprepning på torsdag den 16 juni kl. 10-12.

För mer ino se kursinbjudan HRS-vt22 (PDF)

Anmälan till HRS-vt22

Publicerad: 2022-02-21