Hälsorisker vid svetsning - halvdagskurs 28 sep

"Vi vet något som är farligt för svetsare, som tyvärr kan göra dem svårt sjuka eller kanske dö. Vi har klara föreställningar om hur man kan förebygga detta och vi berättar om det. Det viktigaste för att förebygga är ju andningsskydd. Att dölja kunskap för människor är för mig ett ganska allvarligt brott. Om vi har kunskap som vi inte berättar om, kan detta skada förtroendet för oss som forskare. Idag då vi lever i en värld med fake news och alternativ information, blir sann information ännu mer viktig.”
Citatet är från Bengt Sjögren som är läraren för kursen Hälsorisker vid svetsning, HRS. Bengt har sedan 1970-talet arbetat med hälsorisker kring inandning av partiklar och gaser vid svetsning.

Läs mer om HRS-kursen ...

 

Publicerad: 2017-08-23