EFTERBEHANDLING (PWT) AV UTMATTNINGSBELASTADE SVETSADE KONSTRUKTIONER ENLIGT IIW-REK., SK9

När: 06 sep 09:00 - 06 sep 17:00

Målgrupper: Konstruktörer, beräkningsingenjörer, svetsingenjörer och personal inom svetsproduktion med kännedom om utmattningsdimensionering enl. någon standard.,

Datum och tid: måndag den 6 sep 2021, kl. 9-17
Plats: Weld on Sweden, Växjö samt online direktsändning för distansdeltagare!
Lärare: Prof. Zuheir Barsoum

Denna kurs anordnas i samarbete med Uniso Technologies AB

Svetsning bidrar i huvudsakligen genom anvisningsverkan och svetsegenspänningar till en nedgradering av stålets utmattningshållfasthet. För att tillgodoräkna sig en högre utmattningshållfasthet samt bättre nyttjande av höghållfasta stål kan efterbehandlingsmetoder användas.

I denna kurs går vi igenom IIW-rekommendationerna för efterbehandling av svetsar samt med räkneexempel jämför olika metoders lämplighet och deras inverkan på utmattningshållfastheten. Efterbehandlingsmetoder som behandlas i kursen är slipning, TIG omsmältning och High Frequency Mechanical Impact Treatment (HFMI).

Program

  • Introduktion till utmattning av svetsade konstruktioner
  • Introduktion till efterbehandlingsmetoder och potentialen med detta
  • Efterbehandlingsmetoder enligt IIW-rekommendationer (IIW-2142-10)
  • IIW-rekommendationer för High Frequency Mechanical Impact Treatment, HFMI

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Hybridkurs

Lektionerna från kursen direktsänds via nätet och du kan delta i kursen antingen genom fysisk närvaro i klassrummet eller på distans!

Kursblad

Du kan läsa mer om utbildningen i den bifogade SK9-kursinbjudan (PDF).