OPTIMERING AV SVETSFöRBAND MHA NYA APPAR, SKA - UNISO GöTEBORG

När: 10 nov 08:30 - 10 nov 16:30

Målgrupp: Beräkningsingenjörer och mekanik konstruktörer

Datum och tid: tisdag den 10 nov 2020, kl. 08.30-16.30
Plats: Uniso Technologies AB, Fiskhamnsgatan 10, Göteborg
Lärare: Teknisk Lic. Bertil Jonsson, Berjo-WeldDesign AB

Syftet med kursen är att studera hur geometriska data påverkar spänningen och livslängden i svetsens olika punkter och hur man kan optimera utformningen av svetsen.

Många publicerade riktlinjer om utmattningsstyrkan (FAT) använder oftast nominella påkänningar och generella fall för uppskattning av livslängden. Men i denna kurs ges detaljerade och grundläggande fakta om utmattning i svetsar, en översikt av ”International Institute of Welding (IIW) Recommendations” och ett tillfälle att pröva på två nyligen utvecklade  applikationsprogramvaror (APPar): Weld Joint Analyser som översätter den nominella metoden till ENS-metoden (Effective Notch Stress Method) och Weld Optimizer som ger förslag på optimering av svetsfogar. Ett antal fall från IIW behandlas på kursen.

Deltagarna uppmanas att ta med sina egna svetsfall och typiska problemställningar och analysera dem på kursen.

Förkunskaper: Användning av de nyutvecklade APParna innebär att FE-modellering och beräkningar görs automatiskt och man behöver ingen direkt FE-kunskap, vilket gör kursen lämplig både för beräkningsingenjörer och konstruktörer.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).