KONSTRUKTION AV SVETSADE PRODUKTER MED SVETSTEKNIK FöR KONSTRUKTöRER, SK2-WFD - UNISO, GöTEBOG

När: 19 okt 09:00 - 22 okt 16:00

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning.

Datum och tid: mån-tors 19-22 okt 2020 kl. 9-16
Plats: Uniso Technologies AB, Fiskhamnsgatan 10, Göteborg
Lärare: M. Sc. Claes Olsson, Techstrat of Sweden och M. Sc./IWE Ali Bahrami

Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller till exempel att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i moderna metoder att uppskatta svetsförbandets hållfasthet för både statiskt- och utmattningsbelastade svetsade produkter.

Kursens första dag ägnas åt svetsteknik för konstruktörer och behandlar bl.a. svetsmetoder, material, svetsklasser och svetsbeteckningar.

Kursen behandlar sedan utformning med hänsyn till belastningar bl.a. utmattning, dimensionering, egenspänningar och deformationer. En stor del av kursen behandlar konstruktiv utformning av svetsade produkter och ett antal exempel på bra och dåliga konstruktionslösningar tas upp till gemensam diskussion.

Dag 1: Svetsteknik för konstruktörer, WfD.

Dag 2: Grundläggande om konstruktiv utformning av svetsade produkter.

Dag 3: Utformning av statiskt belastade svetsade konstruktioner.

Dag 4: Utformning av svetsade konstruktioner utsatta för utmattningslaster.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras direkt till mig eller via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursmoduler.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).