UTMATTNINGSDIMENSIONERING ENL. IIW-REK., SK7

När: 03 okt 09:00 - 05 okt 16:00

Målgrupper: Beräkningsingenjörer och konstruktörer med kännedom om utmattningsdimensionering enligt någon standard, typ IIW, BSK, Eurocode eller DNV alternativt genomgången SK2- eller SK4-kurs i Weld on Swedens regi,

Datum och tid: Den 3-5 okt 2017 kl. 9-16
Plats: Weld on Sweden, Framtidsvägen 12, Växjö
Lärare: MSc Claes Olsson

IIW-rekommendationerna för utmattningsanalys av svetsade konstruktioner är ett imponerande verk som är mycket informativt och omfattande. Speciellt intressant är den konsekventa behandlingen och sammankopplingen av mätning, FE-analyser, brottmekanik, utvärderingsmetoder och provning.

Kursens mål är att deltagarna enklare och snabbare ska kunna sätta sig in i rekommendationerna och få tillfälle att diskutera de många nyheterna som presenteras. I kursen behandlas de olika områdena som beskrivs i rekommendationerna och jämförelser sker också mot Eurocode 3 och till viss del BSK och DNV.

Kursdeltagarna uppmuntras till att ta med egna insamlade mätvärden för delskadeanalyser under kursen.

Program
Dag 1
Allmänt om utmattning, Fenomenet utmattning av svetsade konstruktioner, Utvärderingsmetoder (Nominell metod, Hot Spot-metod, Effective Notch-metod, Brottmekanik), Dimensioneringsprinciper, Säkerhetsfilosofi, Partialkoefficienter.

Dag 2
Utmattningshållfastheten vid konstantamplitudprovning, De nya Wöhlerkurvorna, Mätning, Provning, Utmattningshållfasthet baserad på de olika tvärderingsmetoderna, Korrektioner och kvalitetskrav, Fleraxliga spänningstillstånd.

Dag 3
Livslängdsberäkningar, Varierande spänningar, Metoder, Säkerhetsaspekter, Tips och råd, Egna delskadeanalyser och diskussioner kring resultaten av dessa, ekvivalent konstantspänningsvidd, Bestämning av produkters förväntade livslängd, Jämförelse av resultaten beroende på val av standard.

Anmäl dig

Anmälan till kursen kan göras till mig eller direkt via webben

Ali Bahrami

Tel: 070-333 63 54

ali@weldonsweden.se

Det går också bra att anmäla sig till enstaka kursdagar.

Anmälan till kursen är bindande men kan överlåtas till annan person.

Du kan läsa mer om utbildningen, priser mm i den bifogade Kursinbjudan (PDF).